Kontaktinfo

Dersom du ønsker kontakt med Gauldal Historielag kan du 

sende e-post til: brit.i.granmo.aune@gmail.com 

ringe til: Brit Inger Granmo Aune, tlf. 975 93 329

eller kontakte en annen av styremedlemmene

Gauldal Historielag har bankkontonr.: 4333 51 49824

Organisasjonsnr.: 916976747