Innholdsfortegnelse

 Gauldalsminne 2020
Redaktørens forord
Geologi og landskapsutvikling i nedre Gauldal i istida, Inger-Lise Solberg
Sagbruksdrift i Gauldalen 1610-63, Folke Forfang
Den giftige Skårvollsuppa. Innledning av redaktøren
Lensmennene på Gylland, Trond Heggem
Lensmannsetaten fra 1960 til år 2000, Oddbjørn Snøfugl
Lensmenn i Norge, Oddbjørn Snøfugl
Da mor fikk Amerikabesøk på 100-årsdagen, Oddbjørn Snøfugl
Egga-gården og utvandringa til Amerika, C. O. Halvas-Svendsen
Martin Tranmæl som klokkemålar, Torbjørn Tranmæl
Bullfi’in, Terje Fagereng
Mjølk, Sigmund Hov Moen
Fram fra glemselen, Olav Harald Langås
For hundre år sidan fekk Gauldalen sin eigen folkehøgskule, Åsmund Snøfugl
Spanskesjuka i Gauldalen, Aud Mikkelsen Tretvik
Da krigen kom til Singsås
– Nybruhåmmåren – den siste skanse, Harald Forodden
Krigen 1940-1945
– slik det opplevdes for en gutonge, Ivar Eggen (2012)
Idrettslaget Yragutten og skirenn under krigen, Erik Tofte
Den illegale avisa «Statstjenestemannen», Oddbjørn Snøfugl
Stem på manda’n – valgrevyen 1963, Erling Bøhle
The Star Boys, av Anders, Eirik og Sigmund
Magnar Solberg, dobbelt olympiamester fra Soknedal, Oddbjørn Snøfugl
Gamle hus i ny drakt, Erling Bøhle
Stentrøstuggu i Ålen skisenter, Leif K. Bårdstu
UFO-mysteriet i Hessdalen, Nils M. Ofstad
Hessdalfenomenet, Erling Strand
Sankthansdag på St. Olavskneppen, Brit Inger Aune
Du veldig store, dikt av Hermann Aune
Arbeidsplan 2020, Gauldal Historielag
Årsmelding 2019, Gauldal Historielag
Takk til bedriftene som støtter utgivelsen av Gauldalsminne 2020
Årsmøte 2021

Gauldalsminne 2019
Forord
Hessdalen kirke, Erling Bøhle
Lang veg til setra, Torbjørn Tranmæl
Seterdrift i Hessdalen, Per Moen
Støvnesetra på museum, Gunnar Eide
Sjefveterinær, Jens J. Nygård
Svensingen – revefangeren, Per Gunnar Voll
Minneord Arnold Bakken
Børge Langland – Klokkemakeren i Ålen, Hans Westberg Aas
Kongemaleren Eldar Olderøien, Erling Bøhle
Minneord Arne Espelund
Den gamle fotopioner, Olav Harald Langås
Lensmann Ivar Kaasen, Erling Bøhle
Historisk vandring til St. Olavskneppen
Rotløs ungdom som reiste fra Støren til Amerika, Dagfinn Refseth
Mellom trønderane hev eg alltid likt meg best, Espen Tørset
Anders Hovden og klokkeren Ola Gresset, Ivar Eggen
Arbeidsplan for 2020
Årsmelding 2019

Gauldalsminne 2018
Forord
Kommuneblomster i Gauldalen, Bjørn Sæther
Veien til Singsås om Poltava, Harald Forodden
Ei segn og eit fakta frå vinteren 1718, Per Trotland
Armfeldts karoliner i Melhus, Arnfinn Melbye
Armfeldts ferd over Tydalsfjella, ved Brit Inger Granmo Aune
Adam Solandsen Buvold, Johan Falkberget
Historien om Salome fra Ruglråe, Knut J. Wolden
Halvar Bakås, Erling Bøhle
Hessdaling skutt under postran i Sverige, Per Moen
Historisk vandring i Hessdalen, Per Moen
Kongesteinen på Gylland, Erling Bøhle
Ungdomtid og festliv i «gamle dager», fra 1947 og utover, Ivar Eggen
Ei lita runologisk nøtt fra Grinni i Gauldalen, Jan Ragnar Hagland
I torva, Erling Bøhle
Et kulturmiljø revitaliseres – om gravfeltet på Skjeggstad, Hølonda, Kjell André Brevik
Flombilder fra 1918
Hvem var Anderrs R. Prytz og Johan Bakken?, Gerd Stenbro Loe
Årsmelding Gauldal historielag

Gauldalsminne 2017
Forord
Å vandre mellom hellige heller, Kjell André Brevik
100-års flom i Gaula 1940, Oddny Opland
Billedhuggeren Hans Johnsen Budal, Åse Anna Markusen
Samvirkelag i 100 år, Oddny Opland
På «kirkebakken», Olav Harald Langås
1773 – Et «Annus horribilis» i Holtaalen prestegjeld, Inge Ramberg og Harald Torske
Georg Stav, Oddrun Gimse/Erling Bøhle
55 Hølondinger som dro, Oddny Opland
Globetrotteren J. Ross Browne
Potetferie, Sturla Bjerkaker
Borgen på toppen av Sve-åsen, Bjørgen, Harald Refseth
Om å være dansk i Gauldalen, C. O. Halvas-Svendsen
Gårdsnavnet Borren i Hessdalen, Per Moen
Kan man stole på historien, Per Moen
Lydopptak med John Dahl Budalen ved Eiliv Enlid, Per Gunnar Voll
Et eiendommelig garnsenke funnet i Samsjøen, Elling Utvik Wammer
Et tilbud på varer fra 1915, Gerd Stenbro Loe
Hvordan dyrket de en fruktbarhetsgud, Harald Forodden
Hvordan rørosiske gårdsnavn er dannet, Johan Langen
Årsmelding
Arbeidsplan for 2017
Vedtekter for Gauldal historielag

Gauldalsminne 2016
Nostalgi, dikt, Per Gunnar Voll
Bones – et høvdingesete, Brit I. Granmo Aune
En laksefiskers mareritt, ni vandværk i Gaula, Thomas Vinge
Gauldalen é dalen vår, Lars Støvne
1881: Da sorenskrivergården på Kvål ble flammenes rov, Brit I Granmo Aune
Da Ella forsvant, Erling Bøhle
Konsul og lyriker Nils Voll, Brit I. Granmo Aune
Gode og dårlige molteår – lekmannsteorier i forskningens lys, Gunnar Borgos
Hauka, Lars Frisvold
Fotografiets barndom ved Gaulas bredd, Olav Harald Langås
Bjørger og borger, de mange bjørg-navn i Gauldalen, Harald Forodden
Melhus Handelssamlag 1911 – 1985, Erik Tofte
Hauka i maidagene 1940, Asbjørn Furunes
Sponsorer
Årsmelding for Gauldal historielag

Gauldalsminne 2014 – 2015
Forord
Den militære veterinær, C. O. Halvas-Svendsen
Dikt, Olav Ingemann Enlid
Fyrste- og kongebesøk i Støren, tekst fra Gauldalsminne 1926
Olav Gullvåg, hans liv og diktning, Per Ekle
Gårdsarbeid og beskjeftigelse for guttunger for 70 år siden, Ivar Eggen
Handel på Budal samvirkelag før i tiden, Per Gunnar Voll
Historien om Hessdalen, Per Moen
Idealisme i motbør, Per Ingmar Kosberg
Kirka under krigen, Olav Harald Langås
Handel og samvirkelag på Kotsøy, Asbjørn Furunes
Gammelt fra Soknedal, Jon Solem
Ola Storhaugen til minne
Om og gamalnorsk homiliebok (GnH), Brit I. Granmo Aune
Stavkyrkjepreika
Ved gammelløa, Per Gunnar Voll
Utedoen, Per Gunnar Voll
Melhusbyggen Martin Tranmæl: barndom, ungdom, skolegang, Erik Tofte og Olav Solem
Pilegrimsleden og den hellige kilden på Vassfjellet, Sigurd Bostad
Lagsnytt
Innkalling til årsmøte

Gauldalsminne 2012 – 2013
Forord
100 år siden kvinnene fikk stemmerett, Brit Inger Granmo Aune
Ingebrigt I. Stokke, Oddbjørn Evenshaug 
Runer i Gauldalen, Jan Ragnar Haglund
Musikktalentet Even Nilsrn Indseth, Trond Innset
Hovin gamle sentrum, Ivar Skjærvold
Operasjon Lapwing-museet, Jann Rønning
Seterliv for 70 år siden, Per Gunnar Voll og Eva Storlimo
En skoleminnebok fra 1878, Jon Solem
Da ålbyggene ikke ville bygge vei, A. J. Reitan
Gammelt fra Soknedal, Ved Olaf O. Solberg
Gudbrand Grøt til minne
Lagsnytt

Gauldalsminne 2010 – 2011
Forord
Jens Haukdal – forfatter og bygdehistoriker, Magnar Haukdal
Hans Kosberg – botanikeren og samlingen hans. Leif Galten
En huspostills historie, Oddbjørn Evenshaug
Gamle fotografier fra Melhus og Hølonda, Harald Langås,
Nils Estensen Indseth (1845-1921)
lærer, kirkesanger og bureiser i Budalen, Trond Innset og Olav Solem
Fjellveier og stuenavn. Nye tanker rundt et gammelt kart, Harald Forodden d.y.
Jernet i Gauldalen, del 2, Arne Espelund
Petter Trotland, Harald Langås
Rasulykka i Åsen i 1900 – med en soknedaling blant de omkomne, Jon Solem
Lagsnytt, Asbjørn Furunes

Gauldalsminne 2009
Føreord
Arne Espelund jernmannen, Asbjørn Furunes
Jernet i Gauldalen, Arne Espelund
Fanejunker Ole Stenset, Harald Langås
Jens Vennagjerdet, Harald Langås
Jubilerende julehefter, Gudbrand Grøt
Klara Trotland – trubaduren på «Ørøm», Gudbrand Rognes
Da polsen kom til byen, Sigbjørg Kulbrandstad
Amtskulen i Gauldalen, Ola Storhaugen
Historia om Ålen realskole, Kirsti Hov Moen
Melhusgårdene og Fordalen, Sivert Fløttum
De gjengrodde stier, Arne E. Solberg
Lagsnytt, Asbjørn Furunes

Gauldalsminne 2008
Forord
Bygdekunst og bygdekunstnere i Gauldalen, Jon Solem
Stoler og stolmakere i Budal, Hans Løkkesmo
«Rørospolsen» – Komposisjon og konstruksjon, Anders Drøyvold
Anders Krigsvold – teatermaleren, Asbjørn Furunes
En heks,en bondeopprører og en legende:
– Hermann Aunes dramatiske produksjon, Harald Refseth
Lita grend i Haltdalen har fostret skribenter, Gudbrand Grøt
Til Soknedal herredstyre, Ole P sæther
Kveld i kvennhuset, Ester Ellefsen Koth
Fra ei notisbok: Tradisjonsstoff fra Midtre Gauldal, Gudbrand Rognes
Norge nr. 14 – Trondhjems Len med Jempteland, Arnulf Selnes
Lagsnytt, Asbjørn Furunes

Gauldalsminne 2007
Forord
Gauldalen og vegen fra Dovrefjell, Arnulf Selnes
Den «glemte» pilegrimsvegen, Harald Langås
Stier, veier, veileder og rekstre i Budalen og omegn, Gunnar Broen
På pilegrimsvei, Harald Forodden d.y.
Sledetur frå Trondheim til Røros i 1796, Ola Storhaugen
Reise i Hessdalen i 1861, Ola Storhaugen
Rognes skysstasjon 1877 – 1930, Gudbrand Rognes
Taterjakta i Flå – et hundreårsminne, Endre Hugdal
Svein E. Hermos dagbok
– utdrag fra tida rundt andre verdenskrig, Sivert Fløttum

Gauldalsminne 2005 – 2006
Forord
Vår nære fortid. Hvor fjern er den? Jon Solem
Framveksten av lag og organisasjoner, Aud Mikkelsen Tretvik
Privatarkiv, Aud Mikkelsen Tretvik
Viken ungdomslag, Anders Sakrisvoll
Ungdomslaget Framsteg – Hølonda, Eystein Estenstad
Idrettslag i Soknedal, Oddny Opland
Hessdalen Arbeiderungdomslag, Ole Gunnar Folde
UL Fremskridt i Forbygda, Harald Forodden d.y.
Skjoldrenn i Gauldalen, Einar Tilseth
Framsteg eller Fremskritt? Ellen Finnland
Minner fra arbeiderungdomslaget i Granbygda, AsbjørnFurunes
Holtålen mållag og ungdomslag, Gudbrand Grøt
Lagsnytt

Gauldalsminne 2003 – 2004
Forord
Unionsoppløsningen 1905, Jon Solem
Grensevakten, Ole JørgenKjellmark
Unionsupplösningen 1905, Erik A. Egervärn
Erik Artur Egervärn, Kjell Reitan
Folkeavstemningene. Avisutklipp og kommentarer ved Redaktør
«Replubikanere vaagn op», Helge Sandnes
Litt om 1905 på Røros, Ivar Skjevdal
Med lokalavisa mot nasjonal frigjering, Åsmund Snøfugl
Skytterlaga, Asbjørn Furunes
Sanitetskvinnene og unionsoppløsningen, Per Ingmar Kosberg
Folkehøgskular, frilynde ungdomslag og målsak, Olve Flakne
Unionsoppløsningen
– Bakgrunn, sidesprang og paradokser, Sivert Fløttum
En nasjon blir til, Harald Forodden
Dei jämt-trønderske historiedagane, Aud Mikkelsen Tretvik
Lagsnytt og informasjon av leder i Gauldal historielag

Gauldalsminne 2001 – 2002
Gauldalslaget i Trondheim, 75 år i 2002, Ole J. Aune og Jon Storrø
Kristne islendingar og heidne trønderar, Jan Ragnar Hagland
Skolehistorie, Ingvar Ree
Stasjoner mellom stiftstad og bergstad, Svein Sando
Soldatar med hakkar og spade, Arnold Bakken
Militærhesten, Ola Eggen
Gruvedrift i Vassfjellet, Erling Bøhle
Da revolusjonen kom til Horg, Svein Schult og Arnt Gylland
Tvillingkistene fra Soknedal, Solveig Ness
Da Melhus solgte altertavle, Arnfinn Melbye
Nye funn av gamle amerikabrev, Ingvar Ree
Kulturspor og kvartærgeologi i Finnåsdalen ved Hessdalen
– innledning ved Ronald Nygård
Landskap og løsmasser i Finnåsdalen, Kåre Rokoengen
Jernvinna som del av det kulturhistorien i Finnåsdalen, Arne Espelund
«Nytt vitenskapelig meget verdifullt fund
fra Singsås kirke og Bjørgen skiferbrudd i Flå», P. A. Øyen
Ambrosius og døden i Rio, Harald Forodden d.y.
Med hest til Støren, Helga Øyen Langås

Gauldalsminne 2000
Gamalt or Gaustadgrenda på Hølonda, Helga Øyen langås
Gauldalsbyen på Prærien, Gudbrand Grøt
Kosmopolitt og nasjonsbygger, Randi Alice Nilsen
1345-katastrofen i Gauldalen, Kåre Rokoengen
De første legene i Gauldal, Arnfinn Melby
Litt skolehistorie fra Horg, Ingvar Ree
Brev fra Johan Falkberget
Fra Rikka si minnebok, Ingvar Ree
Glemte fastmerker i fredet vassdrag, Harald Forodden d.y.