Salg av gamle Gauldalsminne

Ønsker du å kjøpe gamle Gauldalsminne?
Ta kontakt med Gerd Stenbro Loe, gerd.loe@gauldalen.no, tel. 997 73 923 

Gauldal Historielag har lager av de fleste årgangene fra og med 1944.

Priser
Pakke med alle uinnbundne hefter (20 hefter) som finnes, kr 200,00
Enkelthefter per stk, kr 20,00
Bøker uinnbundet pr stk – gamle årganger, kr 40,00
Bøker innbundet pr stk – gamle årganger, kr 50,00/60,00
Bøker innbundet pr stk – siste årgang, kr 300,00

Oversikt over artikler i Gauldalsminne:
Oversikt over samtlige utgivelser av Gauldalsminne kommer med innholdsfortegnelse på hjemmesida etter hvert.