Eksterne lenker

Nyttige lenker:
Sør Trøndelag fylkeskommune
Nord Trøndelag fylkeskommune
Länsstyrelsen Jämtlands Län
Nord-Trøndelag Historielag
Sør-Trøndelag Historielag
Trøndelag Kulturnett
Foreningen Norden
Folkekulturforbundet
Kulturnett.no
Norsk Folkemuseum
Fortidsminneforeningen
Norsk Lokalhistorisk institutt
Norsk Steinalder (Arkeologisk Museum)
Statsarkivet i Trondheim
Nidarosdomen
Munkholmen
Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg
Ringve museum
Trondheim Byarkiv
Trondheimsbilder
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Trondheim Kunstmuseum
Johan Nygaardsvolds Museum
Bygdeleksikon for Orkdal
Interkommunalt arkiv, Trøndelag
Kulturminnenettsted for privatpersoner
Fornminner i Norge og Norden

http://www.arild-hauge.com

Norge.no
Per Olav Almås’ dialektside

Kommuner i Gauldalen:
Melhus kommune
Midtre Gauldal
Holtålen
Røros

Medier:
Nea Radio
Arbeidets Rett
Adresseavisen
Fjell-Ljom
NRK Trøndelag

Historielag i Sør-Trøndelag:

Agdenes Historielag http://www.historielag.org/html/medlemmer.html
v/ Johan Arne Selven, 7318  AGDENES
Bjørnør Historielag http://www.historielag.org/html/medlemmer.html
v/ Paul Martin Sørgård, 7176 LINESØYA
Byneset Historielag http://www.byneset.net
v/  Sivert Løvseth, 7074 SPONGDAL
Byåsen Historielag http://www.byasenhistorielag.no
Postboks 3449, Havstein, 7425 TRONDHEIM
Fosen Historielag http://www.historielag.org/html/medlemmer.html
v/ Helge Bueng, 7170 ÅFJORD
epost: post@fosen-historielag.no
Frøya Historielag http://www.historielag.org/html/medlemmer.html
v/ Guttorm Reppe, 7270 DYRVIK
Haltdalen Historielag http://www.holtalen.kommune.no/foreningsguide.htm
v/ Gudbrand Grøt, 7383 HALTDALEN
Heimdal Historielag http://heimdalsnett.no/historie/historielag.htm
v/ Per Christiansen, Svaleveien 17A, 7022 TRONDHEIM
Historielaget Hommelviks Venner http://www.malvik.kommune.no/applications/system/pagegeneration/generatescreen.asp
 Ellen Zirr Brox , Postboks 30, 7551 HOMMELVIK.
Innset Historielag http://www.innset.historielag.org/page.htm
v/ Knut Strand, Innset, 7398 RENNEBU
Klæbu Historielag http://www.historielag.org/html/medlemmer.html
 v/ Ole Haugum, 7540 KLÆBU
Malvik Historielag http://www.malvik.kommune.no/applications/system/pagegeneration/generatescreen.asp
v/ Joralf Halgunset, Kåre Kongsbrorsv 18A
7562 Hundhamaren
Meldal Historielag http://www.historielag.org/html/medlemmer.html
v/ Aud Inger Kalseth, Skarmoveien 5, 7335 JERPSTAD
Melhus Historielag http://www.historielag.org/html/medlemmer.html
v/ Erik Tofte, 7224 MELHUS
Mostadmark Jernverks Venner http://www.malvik.kommune.no/applications/system/pagegeneration/generatescreen.asp
v/ Per Werenskiold, Selbuv. 75 7550 HOMMELVIK
Nardo og Bratsberg Historielag http://www.historielag.org/html/medlemmer.html
Postboks 1681 Nardosletta, 7430 TRONDHEIM
Oppdal Historielag http://www.kulturterminalen.no
v/ Kjell Haugland, Engan, 7340 OPPDAL
e-post:  kjhaugla@online.no 
Orkdal Historielag http://orkangerhistorien.tripod.com/orkdalhistorielag.htm
E-post: orkdal.historielag@loqal.no
Boks 113, 7301 ORKANGER
Ranheim Bydels Museum           http://www.historielag.org/html/medlemmer.html
v/ Olav Paulsen, Thorry Kiærs vei 5, 7054 RANHEIM
Rennebu Historielag http://www.rennebuhistorielag.no/
v/ Per Jostein Gisnås, 7391 RENNEBU
Rissa Historielag http://www.historielag.org/html/medlemmer.html
v/Eva Lindgaard, Føll, 7100 RISSA
Røros  Museums og Historielag http://www.rorosmuseet.no/
c/o Rørosmuseet, Malmplassen, 7374 RØROS
Selbu og Tydal Historielag http://www.selbunett.no/hist/
v/ Gjertrud Evjen, Haugaringen 12, 7580 SELBU
Singsås Museum og Historielag http://www.historielag.org/html/medlemmer.html
v/  ??, 7387 SINGSÅS
Sjetne Historielag http://www.historielag.org/html/medlemmer.html
v/ Paul Helge Håkonsen, Alf Godagersv. 48,
    7081 SJETNEMARKA
Skaun Historielag http://www.historielag.org/html/medlemmer.html
v/ John J. Dahlen, 7357 SKAUN
Stjørna Heimbygdslag http://st.disnorge.no/stjorna
v/ Per Husby, 7100 RISSA
Strinda Historielag http://www.historielag.org/html/medlemmer.html
v/ Knut L. Vik, Åsvangvegen 15, 7048 TRONDHEIM
Støren Museum og Historielag http://www.storenhistorielag.org/
v/ Hans Erik Gynnild, Småenget 6, 7290 STØREN
Tiller Historielag http://www.historielag.org/html/medlemmer.html
v/ Torbjørn Nordtiller, Tillerbruv., 7075 TILLER
Trondhjems Historiske Forening http://www.historielag.org/html/medlemmer.html
v/Kristen Mo, Øvre Flatåsvei 65, 7079 FLATÅSEN
Yrjar Heimbygdslag http://www.museumsnett.no/yrjarheimbygdslag
v/ Eivind Bremnes, Breivikv. 12, 7153 GARTEN
Åfjord Historielag http://home.no/afjordheimbygd/
v/ Einar Frønæs, 7170 ÅFJORD
Ålen Historielag http://www.holtalen.kommune.no/foreningsguide.htm
v/ Ellen Findland, Renbygda,  7380 ÅLEN