Planlagte aktiviteter

Vandringer og andre aktiviteter v/Gauldal Historielag og lokale museums- og historielag i Gauldalen

Lørdag 4. mai kl 1300 på Gaula Natursenter, Støren

«Jernfremstilling i romersk jernalder – 200 funnplasser bare i Trøndelag». Foredrag ved Arne Espelund.

Espelund oppfordrer folk til å ta med gamle redskaper, slik at man kan diskutere bruk- og smi-teknikk!

Servering. Alle er velkommen!

 

Lørdag 22. juni Vandring i Hessdalen,

beregnet på dem som ikke har så stor aksjonsradius.

Vi møtes på Jenshaugen kl 1200 og diskuterer hvor vi skal dra. Vi bruker mest bilen.

Henv.: Per Moen, mob.: 958 44 971

 

Søndag 23. juni: Vandring til St. Olavskneppen

i samarbeid med Horg menighetsråd.

Avgang fra Håen kl 17.00.

Kl 1800: Gudstjeneste v/Kjell Arne Morland

Tidligere biskop Tor Singsaas deltar

Kaffe fra svartkjel. Ta med kopp og mat. Husk egnet fottøy.

Kontaktperson: Brit Inger Granmo Aune, tlf.: 975 93 329