Planlagte aktiviteter

Vandringer og andre aktiviteter v/Gauldal Historielag og lokale museums- og historielag i Gauldalen

Lørdag 4. mai kl 1300 på Gaula Natursenter, Støren

«Jernfremstilling i romersk jernalder – 200 funnplasser bare i Trøndelag». Foredrag ved Arne Espelund.

Espelund oppfordrer folk til å ta med gamle redskaper, slik at man kan diskutere bruk- og smi-teknikk!

Servering. Alle er velkommen!