Aktiviteter

Godt nytt år 2021

Med den situasjonen vi nå har med den pågående pandemien er det usikkert hvilke aktiviteter som kan gjennomføres. Det vil komme oppdateringer etter hvert.

Årsmøtet 2021

Årsmøtet 2021 er planlagt holdt lørdag 13. februar 2021
Sted: Gaula Natursenter på Støren
Det vil bli vanlige årsmøtesaker
Historisk kåseri
Salg av gamle Gauldalsminne
Enkel servering
Vi ønsker alle medlemmer velkommen i lokalhistoriens tegn

NB!

Årsmøtet må dessverre utsettes på grunn av pandemien. Foreløpig har vi ikke bestemt dato, men vi håper å kunne holde det i løpet av våren. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon.

 

 

Aktivitetsbrosjyren for 2021

Denne brosjyren har Gauldal Historielag gitt ut hvert år siden 1985. Etter hvert har det blitt et samarbeid mellom oss og de fleste lokale historie- og museumslaga i Gauldalen. Vi får inn opplysninger om vandringer og andre aktiviteter de lokale laga har planlagt for sesongen, og lager brosjyre som sendes ut til våre medlemmer, og legges ut på ulike steder i distriktet. Brev med invitasjon til å sende oss oversikt over lagets aktiviteter blir sendt ut til de lokale laga. Med den situasjonen vi nå har med den pågående pandemien er det vel usikkert hva som kan arrangeres, men får vi inn opplysninger lager vi brosjyre. Det vil komme opplysninger angående brosjyre 2021 etter hvert.