Velkommen til Gauldal Historielag!

 

Du er her: | Bildearkiv
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Bildearkiv

Gaula og de sju Nordtømme-terrassene nord for Hovin. Landskapet viser den etappevise landhevningen etter siste istid. (INFO: Natur, kultur og historie i Gauldalen. Foto: Jon Arne Sæter)

Ved Eggafossen i Haltdalen er Gaula på sitt trangeste og villeste. For å kunne passere juvet vinters tid bygde lasskjørerne en omveg vest for fossen. (INFO: Natur, kultur og historie i Gauldalen. Foto: Jon Arne Sæter)
Tid for mjølking på Bjørkåsvollen i Budalen. Bruken av utmarksressursene er uløselig knyttet til Gauldalens kulturhistorie. Myrslått og beiting skapte et åpent og balansert landskap. (INFO: Natur, kultur og historie i Gauldalen. Foto: Jon Arne Sæter)
Helleristninger på Foss ved Hovin viser at gauldalingen tidlig begynte å prege sitt landskap. (INFO: Natur, kultur og historie i Gauldalen. Foto: Jon Arne Sæter)
Eidet gamle smeltehytte – i drift fra 1834 til 1887. De femten hyttene innafor kobberverkets cirkumferens ble anlagt for redusere transporten av ved og køl. (INFO: Natur, kultur og historie i Gauldalen. Foto: Jon Arne Sæter)
Kjellingdalskjørkja – den fire meter djupe jettegryta sør for Reitvollan i Ålen ble formet av ei stor breelv – dvs. smeltevatn fra den store breen som dekket Nord-    Østerdalen. (INFO: Natur, kultur og historie i Gauldalen. Foto: Jon Arne Sæter)
Mellom Ler og Klæbu ligger Kaldvelldalen – beskrevet som et av landsdelens mest verdifulle naturdokument. Ei mektig breelv rant her ut i en arm av "Gauldalsfjorden”. (INFO: Natur, kultur og historie i Gauldalen. Foto: Jon Arne Sæter)
Viktige pilegrimsruter gikk over Gauldalsvidda. Ei av rutene gikk ned Synnerdalen og Budalen. Forollhogna i bakgrunnen. (INFO: Natur, kultur og historie i Gauldalen. Foto: Jon Arne Sæter)
   
   

 


Om Gauldal historielag | Kontakt oss | © 2007 Nesvold Media AS