Velkommen til Gauldal Historielag!

 

Du er her: | Historie
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Gauldal historielag

Gauldal historielag ble stiftet Kotsøy i 1924, så vi har en lang tradisjon å føre videre. Vi dekker et stort geografisk område som omfatter dagens kommuner Røros, Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus. Styret har en representant fra hver av kommunene, samt personlige varamedlemmer og leder.

Målet for laget har vært å gi ut årboka Gauldalsminne. Helst hvert år, men det har ikke alltid vært mulig. Under andre verdenskrig og til ut på 50-tallet kom ikke Gauldalsminne ut. I det siste året har årboka kommet ut annethvert år.

Det er i de senere årene stiftet flere mer lokalt tilknyttete historielag, og det er naturlig at de med sin nærhet til lokalsamfunnet får godt med medlemmer. Det er jo flott! Det viser at det ikke er historieinteressen som har blitt mindre. Likevel skulle vi ønske at flere så nytte og glede i å være medlem også i laget vårt. Vi utfyller jo hverandre! Gauldal historielag dekker samtlige områder i de 4 kommunene, og vi legger vekt på å ta geografiske hensyn når vi finner stoff til Gauldalsminne. Vi lever, men trenger så sårt flere medlemmer for å leve et godt liv til beste for alle.

Brit Inger Granmo Aune, 12. oktober 2013.


Gaula og de sju Nordtømme-terassene. (Foto: Jon Arne Sæter)
Om Gauldal historielag | Kontakt oss | Webmaster | © 2007 Nesvold Media AS