Velkommen til Gauldal Historielag!

 

Du er her: | Aktuelt
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Aktuelt


  2015 HISTORISKE VANDRINGER OG ARRANGEMENT v/Gauldal Historielag og lokale museums- og historielag i Gauldalen
  Alle er velkommen på vandringer og andre arrangement, om en er medlem eller ikke

Gauldal historielag:
Gauldal historielag er et regionalt historielag for dalføret mellom Røros og Trondheim. Det ble stiftet i 1924.

Gauldal historielag gir ut årboka «Gauldalsminne» - med lokalhistorie fra Gauldalen. De siste åra har den kommet ut annethvert år, og sendes ut til alle medlemmene. Vi samarbeider ellers med de lokale museums- og historielaga om vandringer og andre arrangement og gir ut denne brosjyren

Hjemmeside: www.gauldal-historielag.org
Medlemskont:
enkeltmedl. kr 200,- par kr 250,-
Kontonr.: 4342 06 04751
Leder: Brit Inger Granmo Aune, tlf.: 975 93 329
E-post: brit.i.granmo.aune@gmail.com

Salg av gamle «Gauldalsminne»
Vi har lager av en del gamle «Gauldalsminne» som vi selger til følgende priser:

Pakke med alle hefter som finnes
(23 stk), fra 1944 - 1989 kr 400,00
Enkelthefter per stk « 40,00
Trondhjem-Støren Jernbane (utg. 1984) « 50,00
Bøker (innb.) fra og med 1990 per stk « 100,00
De to siste årgangene « 200,00

Interesserte kan ta kontakt med
Gerd Stenbro Loe,

Tlf.: 997 73 923
E-post: gerd.loe@gauldalen.no

Melhus historielag:
27.mai – 7.juni: Sagauke i Melhus
Klokkeslettet for de enkelte aktivitetene blir kunngjort i egen annonse.

Fredag 29. mai
Foredrag om hjemmebrenning og hjembrentkultur av Torgrim Eggen. Arrangementet er lagt til etablissementet Schei Jakobsen cafè & interiør, hvor det også blir en minikonsert med Jazzmazzørene.

Søndag 31. mai
Vandring i Sagastien ved Ronald Nygård og demonstrasjon av leting med metalldetektor ved Trondheim Metallsøkerklubb. Turen går fra Rimol via Einar Tambarskjevebautaen til Hallsletta ovenfor Melhushallen, hvor det blir demonstrasjon av søking med metalldetaktor.

Torsdag 4. juni
Sagakveld i kommunestyresalen. Foredrag om Håkon jarl av direktør ved Varanger museum Frans Arne Stylegar, og av professor Torgrim Titlestad, som er en stor kapasitet på sagalitteratur og samfunnsstruktur i yngre jernalder.

Fredag 5. juni
Med sjumilsstøvler gjennom 12000 års lokalhistorie på 60 minutter! Foredrag av Ronald Nygård Sted: Schei Jakobsen cafè & interiør.

Lørdag 22.august: Heldags busstur til Killingdal gruver og Falkbergets Ratvolden.
Omvisning av lokale guider. Buss fra Melhus rådhus lørdag 22.8. Påmelding innen 15.8. Pris kr 550 pr. person, inklusive servering. Oppmøte Melhus rådhus kl 08.50

Torsdag 10.september
Gåtur rundt Tranmæl/Rimol, 4-5 km, med Torbjørn Tranmæl som guide. Tema: Stadnamn, endringar i kulturlandskap og busetting og menneske som budde her. Ta med kopp og mat.

Gauldal historielag/Horg menighetsråd:
Tirsdag 23. juni: Vandring til St. Olavskneppen.Avgang fra Håen kl 1800. Preken ved prest Oddny Clara Andresen kl 1900 ved kilden. Historisk foredrag ved Brit Inger Granmo Aune. Kaffe fra svartkjel. Ta med kopp og mat. Husk egnet fottøy.
Kontaktperson: Brit Inger Granmo Aune,
tlf.: 975 93 329

Horg bygdatun:
Kontaktperson: Tor Forsbergh, tlf: 922 15 998

Søndag 24.mai, k l 1200: Åpning. Salg av kaffe og vafler.

Tirsdag 2. juni, kl 1700: Spill og grill

30.august, kl 1300: Setersøndag.

4.oktober: Basar i Svestuggu

Hver søndag fra og med 24. mai:
Omvisning og salg av kaffe og vafler
kl 1200 – 1600.

Fra 22. juni omvisning mandag – fredag
kl 1000 – 1400.


Røros Museums- og historielag:
Spørsmål om vandringer kan rettes til Rørosmuseet, tlf. 72 40 61 70.

Vi presenterer følgende fra deres rikholdige arrangementskalender:

Torsdag 28. mai kl. 18.00:
Historisk vandring på Øra
Arr: Røros Museums- og historielag

Søndag 7. juni: Vandring i Storwartzfeltet kl. 12 og omvisning i Olavsgruva kl. 15. Gratis deltagelse!

Lørdag 20. juni: Sesongåpning ved Femundsmarka Nasjonalparksenter i Elgå. Nærmere informasjon i lokal presse og Rørosmuseets nettsider.

Mandag 6. juli: Vandring i Sølendet
v/ Asbjørn Moen
Arr: NTNU Vitenskapsmuseet

Torsdag 23. juli: Torsdagskveld i Sleggveien. Tema: «Setring i Røros-området», kl 18.
Gratis inngang.

Tirsdag 4. august kl 18.00:
Historisk vandring – Vauldalen
Arr: Røros Museums- og historielag

Vi viser ellers til brosjyre utgitt av Rørosmuseet og www.rorosmuseet.no

Singsås museum og historielag:
Tirsdag 16. juni kl. 1800:
Vandring i Singsås sentrum.
Oppmøte jernbanestasjonen.
Opplegg for turen Einar Samstad.Kontaktperson John Birger Krokan
tlf. 92823350

Tirsdag 11. august: Vandring til Blåhåmmerstua i Styggfjellet.
Oppmøte: Coopen på Forsetmoen kl. 1700 for felles transport.
Opplegg og kontaktperson Harald Forodden tlf. 95040465

Haltdalen historielag:
12. - 14. juni: Bygdaliv i Haltdalen med bl.a:Fredag 12.juni kl 1900: Kirkekonsert med Sigvart Dagsland i Haltdalen kirke

Lørdag 13.juni i Samfunnshuset: Marked, auksjon og matsalg m.m. Nærmere informasjon i lokalpressen.

Gammelgården i Haltdalen
Fredag 12. juni kl 1700: Åpning av Bygdaliv i Haltdalen med bl.a. kunstutstilling.

Åpningstider sommer 2015:
26. juni – 7. august: tirsdag - lørdag
kl 1100 – 1600
Søndag og mandag stengt. Telefon: 906 58 772,
e-post: gammelgarden@gauldalen.no


Ålen Historielag:
21. juni: Historisk vandring i Ålen
Oppmøte på malmplassen ved Eidet kl. 12.00.På vandringa starter vi ved ruinene etter Eidet smeltehytte. Etterpå kjører vi til Ålen Bygdemuseum, hvor det blir anledning til å kjøpe kaffe og noe å bite ti. Til slutt går turen til Engan skanse. Vi oppfordrer flest mulig til å «samkjøre», da det kan være begrenset med parkeringsplass enkelte steder.
Kontaktperson: Knut Hage, 906 44 826

23. juli kl 19.00: Arrangement i Ålen Bygdemuseum Anders Sakrisvoll kåserer om
Johan Falkberget og Ålen.
Inngang kr 50. Servering
Kontaktperson: Knut Hage, 906 44 826

Budal - Storbekkøya Museumsseter:Åpningstider 2015:
13. juni - 13.september

juni + sept.: lørdag og søndag kl 12.00 - 18.00
juli + august: torsdag - søndag kl 12.00 - 18.00

Andre dager etter forespørsel.
Salg av seterkost og kaffe på alle åpne dager og arrangement. Rømmegrøt hver helg. Inne i Langhuset er det plass til å bespise ca. 40 pers. Skal du på tur med venner eller har noe å feire - ta gjerne kontakt.

Arrangementer i sommer:
Lørdag 27. juni: Revykavalkade
Det beste fra flere revygrupper, samlet under åpen himmel

Søndag 5.juli: Historisk vandring
Guidet tur i Storbekklia kultursti og på Storbekkøya

18.-19. juli: Familiehelg
Lørdag:
Jernbrenning, gøbbkoking, presentasjon av lokalt øl
Søndag:
R
ensbørbæring, båtrace, dyr, natursti mm

28.+30.-31.juli:
Friluftsteaterleir for ungdom 10-15 år
.
Teater og friluftsliv i fokus. 3 dager, en overnatting
Fredag 31.juli: Teaterforestilling på setervollen.
Ungdommene fra teaterleiren viser frem sitt produkt.


For tidspunkt og oppdateringer følg oss på Facebook
Storbekkøya Museumsseter.
Storbekkøya Museumsseter tlf.: 476 86 230.
E-postadr: storbekkoya@hotmail.com

Soknedal museum- og historielag:
Tirsdag 23.juni kl 1900: Jonsok-kveld på museet.
Underholdning og aktiviteter. Kaffeservering.
Annonse og mer informasjon i lokalpressen.

I løpet av sommeren vil det bli arrangert en vandring over Bjønnaåsen fra Glisja til Halset.
Tidspunkt og oppmøteplass vil bli annonsert i lokalpressen.

Støren museum- og historielag:
Onsdag 27.05.15:
Årets vandringer starter med en tur i området Folstadbruddet. Turen går så opp om husmannsplassen Bakkomplassen. (Herman Aune har bl.a. skrevet et dikt om en som bodde på plassen en gang.) Etter en orientering her, fortsetter vi ned mot Kismoen, en husmannsplass fra slutten av 1800. (Lokale krefter er med på presentasjon). Vandringen avsluttes på Kismoen, der Støren Museum og historielag spanderer kaffe og noe å bite i. Oppmøte:Støren museum kl 1800
Evt: Ferista ved Oppstu Folstad kl 1815Kontaktperson: Eivind Vik, Tlf: 995 55 351

Onsdag 01.07.15: Vandring i Moe- og Skårvoldmarka
Her har vi alt 5 husmannsplasser som vi skal besøke.
(Ner-og Øver Moesbakken,Bakkløkkja, Moes-kamben og Skårvoldkamben.) I området Bakkløkkja tar vi en pause, hvor vi drikker kaffe og spiser nista.
Oppmøte:Støren museum kl 1800
Evt: Mæla (Selnes) kl 1815.
Kontaktperson: Eivind Vik, Tlf: 995 55 351.

Onsdag 19.08.15: Vandring i Granmoområdet
Vi skal bl a besiktige rasgropene etter det store Gauldalsraset som skjedde 14.sept. i 1345, altså for 670 år siden.
Ellers er det flere husmannsplasser i Granmoområdet som vi skal se på. Vandringen avsluttes med samling Norant på Granmo, med kaffe og niste.
Oppmøte:Støren museum kl 1800
Evt: Norant på Granmo kl 1815
Kontaktperson: Eivind Vik, Tlf: 995 55 351

 

 

 
Om Gauldal historielag | Kontakt oss | © 2007 Nesvold Media AS