Generell informasjon

Gaula og de sju Nordtømme-terassene. (Foto: Jon Arne Sæter)

Gauldal Historielag

Gauldal Historielag ble stiftet på Kotsøy 7. januar 1924, så vi har en lang tradisjon å føre videre. Vi dekker et stort geografisk område som omfatter dagens kommuner Røros, Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus. Styret består av leder og en representant fra hver av kommunene med personlige varamedlemmer.

Målet for laget var i starten å samle inn folkeminner, samt å ta fatt på arbeidet med å samle slekts- og gårdshistorie i bygdene. Styremedlemmene ble oppfordret til å verve medlemmer «so historielaget kunde få noko sterkare økonomisk ryggstø, m.a. til utgjeving av eit bygdehistorisk tidsskrift for Gauldal». 

I mars 1926 kom det første heftet av Gauldalsminne ut, og det ble en oppgave å gi ut årboka Gauldalsminne. Helst hvert år, men det har ikke alltid vært mulig. Fra 1936 til 1961, ble det utgitt bare tre Gauldalsminne. Det var i 1943, 1944 og 1950. I 60- og 70-årene økte medlemstallet sterkt, og Gauldalsminne kom så og si hvert år fram til 2000-tallet. Etter det har det variert mellom utgivelse annethvert år og hvert år. De siste tre årene er Gauldalsminne utgitt hvert år, og det håper vi å fortsette med. 

Gauldal Historielag er et gammelt regionlag. I de siste ti-åra er det kommet til flere lokalt tilknyttete historielag, og det er naturlig at de med sin nærhet til lokalsamfunnet får godt med medlemmer. Det er jo flott! Det viser at det ikke er historieinteressen som har blitt mindre. Likevel skulle vi ønske at flere så nytte og glede i å være medlem også i Gauldal Historielag. Vi utfyller jo hverandre! Gauldal Historielag dekker samtlige områder i de 4 kommunene, og vi legger vekt på å ta geografiske hensyn når vi finner stoff til Gauldalsminne. Vi lever, men trenger sårt flere medlemmer for å leve et godt liv til beste for alle.

I tillegg til utgivelsen av Gauldalsminne har laget vært arrangør av en rekke historiske vandringer og lokalhistoriske seminarer.

Seminar
Gauldal Historielag har gjennom åra arrangert temaseminarer blant annet om: 

  • Bruk av kilder, innsamling og registrering
  • Pilegrimer og pilegrimsveier
  • Gauldalsraset i 1345 (Kvasshyllraset)
  • Jernvinna, smiing, transport og omsetning
  • Kamp og dagligliv i Gauldalen under andre verdenskrig
  • Middelalder-seminar
  • Olav Duun
  • Sagatidas Melhus
  • Einar Tambarskjelve
  • Hamskifte for norske kobberverk på 1800-tallet

Brosjyre
I over 30 år har Gauldal Historielag årlig gitt ut en brosjyre med oversikt over vandringer og arrangement. I de senere åra har dette vært et samarbeid mellom Gauldal Historielag og andre museums- og historielag i regionen. Enkelte vandringer er blitt en tradisjon, vi nevner spesielt vandringa fra Håen til St Olavskneppen ved midtsommer.  Vandringer med overnatting langs gamle ferdselsveier på Gauldalsvidda, var også et populært tiltak i mange år.

Styret i Gauldal Historielag 2022
Leder: Brit Inger Granmo Aune, Lyngenvegen 85, 7232 Lundamo
Mob.: 975 93 329, e-post: brit.i.granmo.aune@gmail.com
Kasserer: Odd Jarle Brodal, Langlandsvegen 113, 7234 Ler
Mob.: 926 06 446, e-post: odd.jarle.brodal@gmail.com

Representanter fra kommunene:
Røros:
Ståle Lund, Flanderborg 23, 7374 Røros,
mob.: 909 16 809, e-post: stalelund55@gmail.com
Holtålen:
Per Moen, Hessdalsv. 1304, 7380 Ålen,
mob.: 958 44 971, e-post: trohaug@online.no
Midtre Gauldal:
Gerd Stenbro Loe, Frøsetåsen 9, 7290 Støren
Mob.: 997 73 923, e-post: gerd.loe@gauldalen.no
Melhus:
Odd Jarle Brodal, Langlandsvegen 113, 7234 Ler
Mob.: 926 06 446 , e-post: odd.jarle.brodal@gmail.com

Varamedlemmer til styret:
Røros: Mattis Danielsen, Indre Håneset 20, 7374 Røros, mob.: 950 55 744
Holtålen: Jann Rønning, Strandvegen 75, 7383 Haltdalen, mob.: 919 97 810, e-post: jann.ronning@gmail.com
Midtre Gauldal: John Tovmo, 7298 Budalen, mob.:958 16 753, e-post: john.tovmo@gmail.com
Melhus: John Rambraut, Rambrautsvegen 72, 7234 Ler, mob.: 922 90 202, e-post: johnrambraut@gmail.com

Redaktør Gauldalsminne:
Ronald Nygård, mob.: 922 65 620, e-post: ronaldmagnen@gmail.com

Valgkomite:
Terje Fagereng, 1 år
Ola Slåen, 2 år
Eva Nordfjell, 3 år

Revisorer:
Olav Kjøtrød
Jarle Jøsok