Generell informasjon

Gaula og de sju Nordtømme-terassene. (Foto: Jon Arne Sæter)

Gauldal historielag ble stiftet Kotsøy i 1924, så vi har en lang tradisjon å føre videre. Vi dekker et stort geografisk område som omfatter dagens kommuner Røros, Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus. Styret har en representant fra hver av kommunene, samt personlige varamedlemmer og leder.

Målet for laget har vært å gi ut årboka Gauldalsminne. Helst hvert år, men det har ikke alltid vært mulig. Under andre verdenskrig og til ut på 50-tallet kom ikke Gauldalsminne ut. I det siste året har årboka kommet ut annethvert år.

Det er i de senere årene stiftet flere mer lokalt tilknyttete historielag, og det er naturlig at de med sin nærhet til lokalsamfunnet får godt med medlemmer. Det er jo flott! Det viser at det ikke er historieinteressen som har blitt mindre. Likevel skulle vi ønske at flere så nytte og glede i å være medlem også i laget vårt. Vi utfyller jo hverandre! Gauldal historielag dekker samtlige områder i de 4 kommunene, og vi legger vekt på å ta geografiske hensyn når vi finner stoff til Gauldalsminne. Vi lever, men trenger så sårt flere medlemmer for å leve et godt liv til beste for alle.

Brit Inger Granmo Aune, 12. oktober 2013.